CFO for hire - Økonomisjef til leie

CFO for hire, økonomisjef til leie. bedriftsrådgivningHar du behov for midlertidig økonomiledelse. Kanskje har din bedrift fått ett akutt behov på grunn av uforutsette hendelser?  Eller har det dukket opp prosjekter der det trengs utvidet kapasitet og kompetanse i en begrenset tidsperiode.  Vi påtar oss, CFO for hire oppdrag, med fleksibel varighet og innhold.  Les mer.

ERP & IT prosjekter.

ERP & IT prosjekter

Skal du i gang med nye ERP eller IT prosjekter? En erfaren konsulent med både økonomi og IT-kompetanse er en verdifull partner i en slik prosess. Allerede i fasen med kravspesifikasjonen for et ERP eller IT prosjekt er det viktig å ha med spesialister som både kan forstå målsettingen med prosjektet og samtidig håndtere IT leverandører. Dette vil være med å sikre at din bedrift oppnår avkastningen på sin investering i ny teknologi. Les mer

Excel & forretningsutvikling - investor

Excel forretningsutvikling. Regneark. Microsoft Excel. Businesscase, finansiering, Investors"The language of business is numbers".   Har du en forretningside som har kommet til tallbarrieren?   Enten vi liker det eller ikke, så må forretningsplanen også formidles med tall. Da er det regneark som gjelder. Vi tilbyr bistand med å sette opp budsjetter og finansplaner i Microsoft Excel. Dette med solid og bred erfaring innen operativ økonomiledelse og bedriftsrådgivning.  Les mer

 

 

 

Profil på linkedin